Để Lời Được Lớn Lên: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - B (2014 - 2015) Với Lm. Phêrô Nguyễn Đình Phương, OP.

Saturday, May 23, 2015
Chia sẻ bài viết
Bài liên quan

Comments[ 0 ]


Post a Comment

Cảm ơn bạn đã nhận xét về bài đăng, BBT web sẽ xem xét và public sớm nhất. Thân mến !